Jolanta Kepka »


Absolwentka Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta od 2001 roku.

W latach 1996 – 2003 pracowała w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie ostatnio zajmowała stanowisko menedżera audytu.

W latach 2004 - 2007 w Centrum Finansowo - Księgowym dużej grupy kapitałowej z branży farmaceutycznej była odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych według standardów polskich, zajmowała się badaniem pakietów przygotowywanych dla celów konsolidacji według standardów stosowanych przez jednostkę dominującą, wykonywała prace związane z doradztwem w zakresie sporządzania części finansowych prospektów emisyjnych dla spółek ubiegających się o dopuszczenie ich akcji do publicznego obrotu.

Poznaj nasz zespół:

Strona główna | Aktualności | Firma | Usługi | Kariera | Kontakt
Projekt i wykonanie: