Kontrole KIBR »

W 2014 roku ForBiznes Audyt została poddana kolejnej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Kontrola została przeprowadzona przez kontrolerów Krajowej  Komisji Nadzoru. W toku kontroli kontrolerzy nie ujawnili żadnych istotnych nieprawidłowości, co zostało potwierdzone pismem Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

W 2011 roku nasza Spółka została poddana kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Kontrola została przeprowadzona przez kontrolerów Krajowej  Komisji Nadzoru. W toku kontroli kontrolerzy nie ujawnili żadnych istotnych nieprawidłowości, co zostało potwierdzone pismem Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 27 czerwca 2011 roku. Link do pisma.

Strona główna | Aktualności | Firma | Usługi | Kariera | Kontakt
Projekt i wykonanie: