ForBiznes księgi rachunkowe »

Prowadzenie ksiąg rachunkowych według polskich zasad rachunkowości oraz MSSF w tym:

- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
- przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług;
- sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych;
- okresowe sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
- sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [CIT-8];
- sporządzanie sprawozdań finansowych;
- udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych.

Przygotowywanie wniosków kredytowych.

Sporządzanie raportów dla zarządu, rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych.

Weryfikacja ksiąg rachunkowych pod kątem prawidłowości ich prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 

Strona główna | Aktualności | Firma | Usługi | Kariera | Kontakt
Projekt i wykonanie: