ForBiznes kadry i płace »

Obsługa kadrowo-płacowa firm w tym:

- sporządzanie list płac;
- obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS;
- naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw;
- przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON;
- ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe);
- szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (m.in. do ZUS, Urzędów Skarbowych, GUS) oraz indywidualnymi potrzebami naszych klientów;
- dokonywanie przeglądów dokumentacji płacowej;
- prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników;
- zgłaszanie pracowników do ZUS;
- przygotowanie dokumentów kadrowych, m.in. umowa o pracę, świadectwo pracy, aneksy do umów;
- ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej;
- monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe;
- monitorowanie ważności szkoleń BHP;
- obsługa pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy;
- dokonywanie przeglądów akt osobowych;
- raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta;
- reprezentowanie klienta w kontrolach uprawionych urzędów.

Obsługa kadrowo-płacowa dla firm zagranicznych zatrudniających pracowników w Polsce, w języku angielskim.
 

Strona główna | Aktualności | Firma | Usługi | Kariera | Kontakt
Projekt i wykonanie: