ForBiznes audyt »

Badania i przeglądy:

- obligatoryjne badania i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF;
- badania i przeglądy sprawozdań na potrzeby właścicieli sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSSF;
- badania oraz przeglądy pakietów konsolidacyjnych dla audytorów grupy kapitałowej;
- badanie historycznych informacji finansowych. 

Sporządzanie sprawozdań i informacji finansowych:

- sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z MSSF;
- sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości i MSSF;
- przygotowywanie pakietów konsolidacyjnych zgodnych z zasadami grup kapitałowych;
- sprawozdania finansowe i pakiety konsolidacyjne mogą być sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej;
- sporządzanie historycznych informacji finansowych w procesie upublicznienia akcji.

Usługi doradcze z zakresu rachunkowości:

- pomoc przy implementacji MSSF;
- opracowanie zasad (polityki) rachunkowości i wykazu kont księgowych;
- opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej;
- opinie na temat nietypowych transakcji księgowych;
- opinie na temat zasad konsolidacji sprawozdań finansowych.

Due dilligence, uzgodnione procedury i inne usługi atestacyjne.

Strona główna | Aktualności | Firma | Usługi | Kariera | Kontakt
Projekt i wykonanie: